Vota!!!

Tots els veïns i les veïnes majors de 16 anys empadronats a El Morell poden votar 3  propostes.

Us recomanem que a l’hora d’escollir les propostes a votar, tingueu en compte les necessitats que té el municipi i aquelles que poden aportar un benefici més global per a tota la ciutadania.

Consulta les  propostes a votar clicant aquí

 

Podeu votar:

Presencialment

del 9 al 20 de desembre a les oficines municipals,  presentant DNI, NIE, passaport...

Online

del 9 al 20 de desembre clicant aquí:

DEL 9 AL 21 DE DESEMBRE

Les propostes finals se seleccionaran d’acord amb els vots obtinguts i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per a arribar a la partida determinada per al procés de 50.000,00 €. Així doncs, s’escolliran aquelles propostes, la suma de les quals sigui la més propera al límit econòmic del procés, 50.000,00 €, sempre tenint en compte els vots obtinguts.