Com em puc informar?

A través del material que es farà arribar a totes les llars, però també i en qualsevol moment, en aquesta web o a les oficines municipals.

Quina quantitat es destina a aquesta edició dels Pressupostos Participatius ?

L'Ajuntament destina 50.000 euros de la partida d'inversions als pressupostos participatius del 2020.

Qui pot fer propostes?

En aquesta primera edició, ha estat l’Ajuntament el responsable d’elaborar les propostes, a partir de les aportacions recollides en els darrers anys de les entitats i de la ciutadania, per tal que serveixin d’aprenentatge de com s’han de presentar i de quins criteris han de seguir.

En properes edicions, seran els veïns i veïnes els que podreu pensar i presentar aquelles propostes d’acció que considereu més interessants per al municipi.

Qui podrà votar les propostes?

Podran votar les propostes tots els veïns i veïnes majors de 16 anys empadronats a El Morell

Quantes propostes puc votar?

Cada persona haurà de votar un total de 3 propostes, considerant-se nul·les aquelles butlletes que tinguin menys o més de 3 propostes marcades.

Com podré votar les propostes?

Presencialment a les oficines municipals en l’horari d’atenció ciutadana presentant el DNI,  o a través d’aquest web on podreu trobar instruccions clares de com votar electrònicament.

Com s'esculliran les propostes guanyadores?

Les propostes guanyadores es seleccionaran en base als vots obtinguts i als límits establerts, fent les combinacions necessàries per tal d’arribar al total de 50.000€.

Com es farà el seguiment del procés participatiu?

Existeix una comissió de coordinació que en farà el seguiment de tot el procés per garantir que es desenvolupa tal i com s’ha plantejat. Però, tota la ciutadania podrà fer-ne també el seguiment a través d’aquest web.

Un cop finalitzat, tots tindrem l’oportunitat de valorar com ha anat i d’aportar millores per a properes edicions, a través d’un qüestionari d’avaluació que es facilitarà al web.